Cellular EFT

Często problemy w naszym życiu tak naprawdę nawet nie są nasze. Wynikają z zapisanych w naszych genach informacji pochodzących nawet sprzed wielu wieków. My zaś, kiedy dany gen jest aktywowany pod względem różnych czynników, nieświadomie odtwarzamy te informacje, przeżywając na nowo problem, który kiedyś przeżywała np. nasza praprababcia. Bez pracy nad sobą, możemy powielać te schematy w nieskończoność, przenosząc je na przyszłe pokolenia.

Cellular EFT to potężna technika EFT do pracy na bardzo głębokich poziomach – pracujemy z pamięcią komórkową, z programami w niej zawartymi, które mogą swoje źródło mieć nawet wiele pokoleń wstecz. Dzięki tej metodzie, jesteśmy w stanie uwolnić przekonania zawarte w programach i traumach, które „dostaliśmy w spadku” po naszych przodkach i odróżnić całkowicie swoją tożsamość emocjonalną od tożsamości naszych rodziców i całego naszego rodu. Dzięki tej metodzie, możemy zakończyć błędne koło i urodzić się na nowo. Podczas tej pracy, od razu uwalniamy od tego również nasze potomstwo dajemy czystą kartę wszystkim przyszłym pokoleniom.

Obszary pracy:

  • uzdrawianie traum rodowych, przekazów transgeneracyjnych
  • wyodrębnianie swojej tożsamości od cudzych schematów (oczyszczamy traumy, które zostały na nas przeniesione i które podświadomie zostały uznane za nasze)
  • łamanie schematów powtarzających się w życiu (np. zawsze jesteśmy odrzucani, schematyczne relacje, zawsze tracimy pieniądze w określonych sytuacjach itp.)
  • uzależnienia
  • intensywne uwalnianie przekonań, jakich sczytaliśmy z pola naszych rodziców, zarówno przed naszym urodzeniem, jak i po
  • uwalnianie wszystkiego, co zostało nam przekazane przez poprzednie pokolenia

Praca w cellular pozwala zaprogramować cały swój ród na nowo, dzięki czemu dosłownie zmieniamy nasze geny. Zapisując nowe informacje w pamięci komórkowej nasze ciało produkuje zupełnie inne hormony, a podświadomość projektuje do świata zewnętrznego nową wersję naszego życia.